Informasjon fra Lånekassen

Lånekassen gir deg nyttig informasjon om stipend og lån for elever.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Les om støtte til videregående opplæring

Informasjonsmateriell for elever i videregående opplæring 

Dersom elevene har spørsmål om saken sin, er det alltid lurt at de sjekker Dine sider. På Dine sider på lanekassen.no kan eleven:
søke om støtte,
følge status i saken sin,
få svar på søknaden sin.


Publisert 16. august 2018, oppdatert 24. oktober 2018.