Foreldremøte Vg3

Hønefoss vgs og Ringerike vgs inviterer til felles møte med fokus på russetida.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Onsdag 17. oktober kl 1900 inviterer Hønefoss videregående skole og Ringerike videregående skole til felles møte med fokus på russetida.

Skolene gjør dette at foresatte skal få vite hva som gjøres fra skolens og andre etaters side for å forebygge og forberede til russefeiring.  

Saksliste:  
Skolens forventninger til elevene i russetiden, hva gjør skolen for at elevene skal få en god avslutning på 13 års skolegang. 
Politiets forventninger og håndhevelse av lover og regler. 
Russens samarbeid med Politiet, helsesøster og vegvesen (temadag). 
Russestyrets arbeid v/ russestyret 
Tips og råd fra Anne Sæteren (mor til russ i 2018)

Velkommen!


Publisert 28. september 2018, oppdatert 24. oktober 2018.