Deltakere på Hack4no

Våre elevene på Vg2 IKT-Servicefag bidrar mange steder.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fredag 26. og lørdag 27. oktober deltok de på arrangementet Hack4no.

Hack4no samler hvert år mange hundre kreative mennesker fra hele landet – gründere, utviklere, designere, studenter, kodeinteresserte barn og andre innovasjonsinteresserte. Målet er å stimulere til innovasjon, næringsutvikling og gründervirksomhet og å fremme teknologiforståelse blant barn og unge.

Elevene fra 2IKA deltok som instruktører for over 300 barn over to dager. Det var en utfordrende oppgave som krevde både tålmodighet og evne til å takle uforutsette hendelser. Elevene våre gjorde en kjempejobb og framsto som gode ambassadører både for linja og for Hønefoss videregående skole. De fortjener masse skryt for måten de utførte oppdraget på.

På bildet ser vi alle elevene som deltok, sammen med Vigdis Wergeland, daglig leder for Daisy AS.

Tekst og bilde: Katy Hansen


Publisert 14. november 2018, oppdatert 20. juni 2019.