Trafikksikkerhet

Statens vegvesen gjennomfører i dag og i morra et undervisningsopplegg om trafikksikkerhet med våre Vg2-elever.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Statens vegvesen ønsker å rette oppmerksomhet mot denne aldersgruppen fordi de ser at dette gir en positiv virkning i form av færre alvorlige ulykker der ungdom er involvert. 

Målet er null drepte og null varig skadde i trafikken. 

Undervisningsopplegget bygger på forutsetningen om at de fleste ungdommer har forstått faren med risikofylt bilkjøring fra før, men at de har behov for støtte til å mestre gruppepress og stå for den atferden de egentlig synes er riktig. Forskning og erfaring viser at venners synspunkter, holdninger og tilbakemeldinger veier tyngst når ulike valg skal tas. Det spennende med undervisningen er at den tar tak i de prosesser som oppstår når ungdom samles og at den positive ungdommen får støtte og styrke til å si ifra når noe ikke er bra.

Opplegget varer i 90 minutter og det er mellom 50 og 70 elever som deltar om gangen.

Takk til Statens veigvesen ved Turi Gjestemoen for godt og viktig arbeid!Publisert 23. oktober 2017, oppdatert 3. juli 2018.