Program for planleggingsdager

Programmet for våre planleggingsdager er klart. Info til våre ansatte.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Man 14. august

Tirs 15. august

Kl 0830-1600

Ons 16. august

Kl 0815-1545

Tors 17. august

Kl 0815-1545

Fre 18. august

0815-1545

Kl 1000

 

Møte med nytilsatte

 

Kl 0830 Kaffe i kantina 

Kl 0900 Felles info i Tyra

(Fotografering: Gruppebilde)

Kl 0815 – 0930 

Felles i Tyra

  • Ungdata/rus 

Kl 0945- 1130

  • Fagmøter

Kl 0815-1330 

  •  Overgangsmøter
  •  Kombineres med egentid

Kl 0815 – 1130

  • Startsamtaler

Kl 1130 Lunsj 

Kl 1130 – 1215 Felles lunsj

Kl 1130 - 1200 lunsj

 Kl 1130 – 1200 lunsj

Kl 1130 – 1200 lunsj

 Kl 1200 - 1500

 

Kl 1215 – 1600

  • Områdevis/fagmøter

(Fotografering: gruppebilder og portrett av alle)

Kl 1200 – 1545

  • Overgangsmøter

    kombineres med egentid

Kl 1200-1330

  • Overgangsmøter

    kombineres med egentid

Kl 1400-1545

  • Startsamtaler

Kl 1200 – 1545

  • Startsamtaler

Første skoledag – mandag 21. august

Vg0 og Vg1 Oppmøte kl 0830.    Vg2 og Vg3 Oppmøte kl 1015.    Yrkessjåfør og voksenopplæring – oppstart etter egne avtaler.

Før storefri er klassene sammen med kontaktlærer. Etter storefri følges vanlig timeplan.


Publisert 1. august 2017, oppdatert 20. september 2017.