Presiseringer ang Helse og oppvekstfag

Helse og oppvekstfag ved Hønefoss vgs står ikke i fare!

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Ringerikes Blad hadde 3. juli en artikkel angående våre tilbud på Helse- og oppvekstfag. Artikkelen fokuserer på vårt fireårige løp innen Helsearbeiderfag med studiekompetanse, men spesielt ingressen kan tolkes som om hele Helse og oppvekstfag står i fare. Det stemmer ikke. Det kan også tolkes som om det fireårige løpet står i fare for å bli nedlagt høsten 2018, det stemmer heller ikke. Her er vår presisering som vi har sendt til Ringerikes blad.

"I dagens papirutgave av Ringerikes Blad har dere en artikkel om skoletilbudet ved Hønefoss vgs og utdanningsløpet på Helse- og oppvekstfag. Saken hadde sitt utspring i at journalisten dekket den første klassen som gikk ut av 4-årig helsefagarbeider med studiekompetanse YSK. Vi ønsker å komme med noen presiseringer. 

Dere skriver at elever som ønsker å gå på Helse- og oppvekstfag ved Hønefoss vgs står i fare for å miste tilbudet. Vi vil presisere at denne saken kun gjelder den delen av tilbudet som omfatter 4-årig helsefagarbeider med studiekompetanse YSK, ikke det ordinære tilbudet på Helse- og oppvekst (2+2 modell). Det fireårige tilbudet for det kommende skoleår er sikret. Imidlertid har vi kun 12 elevplasser i dette fireårige løpet for skoleåret 2018-2019. Grunnen til at vi ikke har full klasse er at kommunene kommende skoleår kun stiller med 12 lærlingplasser til dette løpet.  4-årig helsefagarbeider med studiekompetanse YSK står i fare fordi Buskerud fylkeskommune krever klassestørrelse på 15 elever.  Et slikt løp krever i tillegg forutsigbarhet i antall lærlingplasser, og står i fare med å bli nedlagt hvis kommunene ikke stiller med minst 15 plasser per år i årene framover. "


Publisert 3. juli 2018, oppdatert 3. juli 2018.