Overrekkelse av Energiprosjekt

Fredag 8. juni 2018 var det høytidelig avslutning av samarbeidet Energiprosjektet ved Hønefoss videregående skole.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Hensikten med prosjektet har vært at elevene skulle få være med og utvikle framtidas energiløsninger. og i dag ble ideene fra elevene overlevert til Ringerikskraft ved .


Live Dokka, Ringerikskraft.

En gruppe elever har i hele vinter jobba med idéen om å lade opp en Tesla med solenergi. De presenterte beregningene og hvordan dette kan løses og overleverte prosjektet på en minnepinne til Live Dokka fra Ringerikskraft. Hun lovte å ta med betraktningene fra elevene videre i det arbeidet selskapet har rundt fornybar energi og bærekraftig utvikling. Hun takket for innsatsen til elevene og det flotte samarbeidet.


Elevene forklarte arbeidet sitt og reflekterte over hvordan de hadde jobba.

Prosjektet har vært et tverrfaglig samarbeidet mellom de forskjellige linjene på skolen, Ringerikskraft, Ringerike Utvikling og Ringerike Næringsforening. Prosjektleder Trond Henriksen fra Energikanalen har sydd prosjektet sammen, og områdeleder Knut Arve Skaalvik har vært skolens prosjektleder. De har har fått god hjelp fra Medier og kommunikasjon ved skolen som blant annet har dokumentert prosjektet med tekst, bilder og video.


Tilhørerne fulgte interessert med.


Viljar Røysi bandt markeringa sammen med god musikk.


Vinnerutkastet av designkonkurransen.
Tekst: Egil S Granum / Bilder: Trond Anders Nordby


Publisert 8. juni 2018, oppdatert 3. juli 2018.