Nytt regelverk om skolemiljø og mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø og mobbing.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter elevene har til et trygt og godt skolemiljø. 

Informasjonen er lagt ut på Udirs nettsider: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/

På denne siden finner dere


Publisert 4. september 2017, oppdatert 20. september 2017.