Mini-seminar om solenergi

Skolen inviterer en rekke sentrale grupper til mini-seminar om solenergi og hvordan kloke valg påvirker omdømme.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi håper å se mange av dere som er i en av målgruppene denne ettermiddagen!

Mål for dagen

- Skape større forståelse for hvor de kommersielle mulighetene pt ligger ift solenergi
- Bidra til at solenergi faktisk blir vurdert (seriøst og korrekt) i kommende utbyggingsprosjekter – der dette er hensiktsmessig og fornuftig
- Tilføre kunnskap til installatører – som beslutningsgrunnlag for ytterligere kompetanseutvikling og eventuelt vurderinger av å ta posisjoner i markedet

Målgrupper

Beslutningstakere hos private og offentlige byggherrer. Politisk ledelse og teknisk etat i kommuner/fylke. Installatører med kunder og samarbeidspartnere. Eiendomsselskaper, rådgivere, arkitekter, ingeniører, energiselskaper. Det er ikke krav om forkunnskaper.


Program

  • Status solenergi i Norge v/Ragnhild B.Hanley, generalsekretær Norsk solenergiforening.
  • Bakgrunn for NorgesGruppens miljøarbeid, bærekraft og solenergi /Per Roskifte, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NorgesGruppen.
  • Fingermat og mingling.
  • Markedsutvikling og systemoppbygging v/Per Lindberg, rådgiver solenergi Multiconsult.
  • Erfaringer – på godt og vondt? Thor Bergli, styreleder IEE / daglig leder Smart Elektro.


Informasjonsmøtet er gratis, men påmelding er nødvendig (pga servering).

Påmeldingsfrist 3. april 2018 til knut.sk...@bfk.no
Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Knut Arve Skaalvik på epost eller tlf 41518180.


Publisert 16. mars 2018, oppdatert 3. juli 2018.