Leksehjelp

Røde Kors Ringerike tilbyr fortsatt leksehjelp til elever i videregående skole.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.comRøde Kors tilbyr leksehjelp for elever i grunnskolen fra 5. trinn og for videregående skoleelever i Ringerike kommune.
Tid: hver mandag kl. 14.00-17.00
Sted: Club Freezone.


Publisert 9. mars 2017, oppdatert 3. juli 2018.