Infofilm om DH og KDA

En liten videofilm om Design og håndverk og Kunst, design, arkitektur. Laget av elever på Medier og kommunikasjon.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


Publisert 19. januar 2018, oppdatert 3. juli 2018.