Info om stipend fra Lånekassen

Lånekassen har lagt ut informasjon om stipend for elever som har fått skoleplass skoleåret 2017/18.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elever som har skoleplass kan søke om støtte nå

Elever som har fått skoleplass og takket ja til den, kan søke om støtte nå. De fleste elever i videregående skole får tilbud om skoleplass i juli. Lærlinger kan søke når de har fått godkjent lærekontrakt.

Elever som står på venteliste kan søke 1. august

Elever som ikke kom inn på førsteinntaket må vente med å søke til 1. august, og helst til de er sikre på hvilken skole de skal gå på. Da slipper de å søke på nytt dersom de ombestemmer seg. Hvis en elev sender inn flere søknader, kan saksbehandlingstiden bli lengre.  

Her finner du informasjon som Lånekassen gir til elevene

Endringer i forskriftene

Her finner du de viktigste endringene i Lånekassens forskrifter for 2017-2018


Publisert 8. august 2017, oppdatert 20. september 2017.