Nye fraværsregler fra skolestart

Det er innført nye fraværsregler for videregående skole som skal gjelde fra skolestart august 2016.

Vi anbefaler alle å sette seg inn i hva reglene går ut på.

Kort fortalt:

  • Ved udokumentert fravær på mer enn 10% vil en elev ikke få vurdering i faget
  • Ved dokumentert fravær vil samme regler som før gjelde (dvs at læreren må ha vurderingsgrunnlag for å sette karakter)
  • I skrivene under står det hva som gjelder som relevant dokumentasjon
  • Elev har krav på å bli varsla uten ugrunna opphold dersom han/hun står i fare for ikke å få vurdering. Det betyr at varsel må sendes ut raskt, f eks for et fag du har to timer pr uke, så skal varsel om fare for ikke halvårsvurdering sendes etter at du har vært borte i to timer, tre timer for tre-timers fag, osv - og varsel om fare for ikke standpunktvurdering sendes etter at du har vært borte i fire timer i to-timers fag, seks for tre-timers fag, osv


Her finner du bfk.nos sak, med bl a pekere til Opplæringsloven og spørsmål/svar.

Her finner du oppdatert Ordensreglement for Buskerud fylkeskommune.

Her finner du Udirs skriv om nytt fraværsreglement. 

Her finner du Regjeringen.nos skriv om samme sak. 


Publisert 16. august 2016, oppdatert 7. september 2016.