Leksehjelp

Røde Kors Ringerike tilbyr fortsatt leksehjelp til elever i videregående skole.Røde Kors tilbyr leksehjelp for elever i grunnskolen fra 5. trinn og for videregående skoleelever i Ringerike kommune.
Tid: hver mandag kl. 14.00-17.00
Sted: Ringerike videregående skole, biblioteket.
Det blir servert enkel brødmat og drikke for de som ønsker det – dette er gratis.

Her er litt mer info saksa fra Røde Kors' eget infoskriv:
"Tilbudet er gratis og blir leda av engasjerte voksne frivillige fra Ringerike og Hole Røde Kors . Elevene kan få tilgang til Wifi i lokalet. 

Våre frivillige leksehjelpere er engasjerte studenter, pensjonerte lærere og andre engasjerte som ønsker å gjøre en forskjell. Vi gjennomgår nødvendig skolering for å kunne bidra til et godt læringsmiljø.  Til grunn ligger Røde Kors sine verdier og retningslinjer for frivillig arbeid og innsats. Vi vil ha fokus på den enkelte elevs opplevelse av mestring, som en mulighet til å nå sine mål.

Tilbakemeldingene vi får fra elevene er gode. De syns spesielt at muligheten for ”en-til-en” - hjelp er bra og at de får hjelp til fagene de syns er vanskelige.  Elevene er alltid med på å skape en god atmosfære på leksehjelpen. 

Erfaringene fra leksehjelp som drives i Røde Kors regi andre steder i landet, er at elevene motiveres til skolegang utover ungdoms- og videregående skole.Videre er erfaringen at sosiale nettverk utvikles, og man treffer andre barn og unge.

Elevene blir bedt om registrere seg når de kommer og går, slik at vi vet hvem som er til stede og for å dokumentere behovet til den enkelte elev. 

«På leksehjelpen kan du komme om du ønsker et sted å gjøre lekser i fred og ro, sammen med venner eller få hjelp til leksene fra noen voksne»

Ved spørsmål, kontakt Hilde Magnus på telefon 47898042."


Publisert 9. mars 2017, oppdatert 9. mars 2017.