Mørke strukturer II

Mørke strukturer II fra 2016 er et kunstverk laget til skolen.

På avstand skjønner vi kanskje ikke helt hvilket materiale kunstneren har brukt eller hvordan hun har laget det. Verket henger dramatisk ved et vindu, opplyst av en egen spot som gir virkningsfulle lys- og skyggeeffekterpå veggen og i selve kunstverket. Verket er laget av tykk gummi, store flak som er gjennomhullet. Friis har skåret disse hullene ut for hånd med en teknikk som kalles stansing. Gummien er deretter drapert over en stang og hengt opp. Friis har brukt samme type gummi som brukes i hagedammer. Det er altså et tungt og industrielt materiale.

Kunsten til Friis inneholder en rekke referanser til kunsthistorien, og hun er opptatt av barokken, en stil og epoke i europeisk billedkunst, design og arkitektur på 1600-tallet. Dramatiske detaljer og overdrevet ornamentikk er noen av kjennetegnene på kunsten fra perioden, og samspillet mellom lys og skygge utgjorde et populært virkemiddel. Usynlige lyskilder utenfor billedrammen gir på en og samme tid et foruroligende og beskyttende slør rundt figurer og handlinger i et maleri. Dette kan vi også finne igjen i Mørke strukturer II, i en mer minimalistisk og moderne utgave. Hva skjuler seg egentlig under og inni? Kanskje får vi assossiasjoner til kamuflasjetelt, som man bruker i jakt eller militære operasjoner. Riktignok er ikke den mørke fargen spesielt egnet for kamuflasje og i motsetning til kamuflasjetelt som er lette, er dette materialet tungt og kraftig. Virkningen av fargen og materialet er altså mangetydig.

Tittelen kan tolkes på mange måter. De håndskjærte hullene danner strukturer, eller mønster. Struktur er et begrep vi bruker for å beskrive og sammenligne måter for hvordan organismer, gjenstander eller handlinger er bygget opp eller satt sammen. Vi kan tolke begrepet både i konkret og billedlig betydning. Vi bruker ordet når vi snakker om strukturer i samfunnet, sosiale strukturer som handler om hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre, hvilken rolle man har i familien, på skolen eller arbeidsplassen. Når vi snakker om kunst bruker vi beskrivelser av overflatestrukturen på et kunstverk. Vi er da opptatt av materiale som kunstverket er laget av og hvilken virkning og betydning det gir.

Mørke strukturer II kan kanskje sees på som en kommentar om eller betraktning over både samfunnet som helhet og om enkeltindividet.

Virkningen av fargen ogmaterialet er mangetydig.

Om kunstneren

HANNE FRIIS (1972) er en norsk billedkunstner som bor og jobber i Oslo. Hun har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Trondheim. Friis jobber med ulike tekstiler som silke, fløyel, ull og jeansstoff, som hun ofte selv farger ved hjelp av materialer hun finner i naturen. Å bruke naturmaterialer som fargestoff er en gammel og tradisjonell håndverksteknikk. 


Publisert 31. mars 2017, oppdatert 5. april 2017.