Keiserpingvin

På en hvit hylle langs en hvit vegg dukker det plutselig opp et litt fremmed element.

En skinnende blank sort og hvit skulptur med en form som kan minne om en pingvin. Dette er en liten skulptur som også har fått tittelen Keiserpingvin. Verket er laget av en gammel bensintank fra en Tempo Corvette, en norsk mopedtype som var i produksjon mellom 1960 og 1994. Pingvinens hode og nebb ser også ut til å komme fra et motorkjøretøy, og har muligens vært et blinklys eller en lampe. På samme måte som sementblanderen og bestikkene har fått en ny funksjon, form og innhold gjennom å bli kunst har altsåen gammel bensinmotor fått nytt liv som pingvin.

Kjetil Aschims arbeider er preget av en fascinasjon for og undersøkelseav materialene han jobber med. Verkene hans preges avuventede og humoristiske kombinasjoner både i form og innhold. Kunstneren beskriver hvordan han lar seg inspirere av gjenstandertil å sette dem sammen til noe helt annet, og hvordan han ser altrundt seg som en form. Et sentralt element i Aschims arbeid er ogsåprosessen med å finne fram til materialene og se potensialet i dem.Å sette sammen gjenstander for å gi nye assosiasjoner er viktig formange kunstnere. Aschim hjelper oss langt på vei i vår assosieringved å skape verk som helt klart er inspirert av natur – og dyreriket; enten det er pingviner eller insekter formet som lamper, som er eteksempel på andre objekter han har arbeidet mye med.

Gjenbruk av materialer er blitt en vanlig måte å arbeide med kunst på.For det første gir det utløp for kreativitet og skaperglede å benytte segav materialer eller former som kanskje ikke alle ser verdien av. For det andre er det et bærekraftig og miljøvennlig aspekt. Hvordan kan man egentlig rettferdiggjøre en stadig økende produksjon av ting, objekter og gjenstander når det allerede finnes så mye som er laget? Her har kunstnere, designere og håndverkere mye å lære oss. Vi kan selv bli flinkere til å reparere og gjenbruke det vi allerede har eller finne nye bruksområder for. Vi kan kanskje også bli flinkere til ikke alltid å lete etter nytteaspekt eller én konkret mening bak et kunstverk.

Det gir utløp for kreativitet og skaperglede å benytte seg av materialer eller former som kanskje ikke alle ser verdien av eller å sette sammen gjenstander for å gi nye assosiasjoner er viktig for mange kunstnere. 


Om kunstneren
Metallkunstneren KJETIL ASCHIM (1980) bor og jobber i Hønefoss. Han er også tidligere elev ved skolen. Han har en mastergrad i metall og smykkekunst fra Kunsthøgskolen i Oslo og han har en rekke utstillinger bak seg.  


Publisert 31. mars 2017, oppdatert 10. oktober 2019.