Forord

av Reidun Bull-Hansen, Kunstkonsulent KORO – Leder for kunstutvalget.

Kunsten som kan oppleves på Hønefoss videregående skole er ikke tilfeldig valgt. Bak de valgene som er gjort ligger det et stort «usynlig» arbeid. Et kunstutvalg har arbeidet over lang tid for å finne frem til hva som kunne passe spesielt godt akkurat for Hønefoss videregående skole og for de som skal bruke skolen hver dag i flere år.

Gjennom grundige prosesser, både kunstfaglige og demokratiske, utviklet kunstutvalget en egen plan for den kunsten som nå finnes på skolen – en kunstplan. En slik plan utvikles parallelt med at bygget prosjekteres og bygges. Kunstutvalget arbeider altså med den usette kunsten i det ubygde rommet. Det er en utfordrende situasjonsom krever gode prosesser.

Hønefoss videregående er en skole for yrkes- og håndverksfag. Skolen er opptatt av å heve statusen til disse fagene.Det er en erkjennelse kunstutvalget sluttet seg til. Ikke noe kunstprosjekt kan få det til alene, men kunst kan bidra til å sette en standard for kvalitet og gjøre betydningen av godt håndverk synlig. Derfor har kunstutvalgets ambisjon vært å få frem kunstverk der godt håndverk og materialene er en viktig del av det kunstneriske uttrykket. Håndverk befordrer åndsverk!

Videre har kunstutvalgets ambisjon vært at kunstverkene skal kunne appellere både til intellektet og sansene, og gjerne litt til den humoristiske sansen også. Det å få anledning til å oppleve god kunst i hverdagen som føles relevant, og som kan gi positive impulser er et privilegium. Det kan by på nye sanseinntrykk og nye tanker – bevisst eller ubevisst. Det er en verdi, som sammen med arkitekturen, kan bidra til en rikere hverdagstilværelse for den enkelte. Samtidig som det i et større perspektiv kan bidra til å utvikle Norge som kulturnasjon – der altså inspirasjonen fra god kunst går hånd i hånd med gleden og nytten av godt håndverk.

Kunstutvalget har også hatt som mål at kunsten skal være godt synlig og inviterende. Derfor er kunsten sentraltplassert på steder der mange mennesker samles eller beveger seg. Og flere av verkene inviterer til bruk og kontakt der også kroppen får være med i opplevelsen, og gjerne sammen med andre som opplever den på sin måte.

Hvordan arbeider man så for å finne frem til de riktige kunstnerne og de riktige kunstverkene på de riktige stedene? Jo, man analyserer, vurderer og bruker alt hva som finnes i kunstutvalget av kunnskap, erfaring, innsikt og faglig skjønn– og man benytter seg av godt utprøvde prosedyrer og retningslinjer gitt av statens organ for kunst i offentlig rom – KORO.

Open call og konkurranse
Til det store monumentale hovedverket utendørs, amfiet, ble det gjennomført en«open call» der alle interesserte og kvalifiserte kunstnere kunne melde sin interesse. Nærmere 50 kunstnere og kunstnergrupper meldte seg. Fire av disse ble invitert til en konkurranse som ble vunnet av Hans Martin Øien i samarbeid med poeten Øivind Hånes, med verket Før elvenes tid. En stor vakker bruksskulptur som inviterer til sosialisering og samvær.

Direkte oppdrag
Det store fargerike verket i trappeløpet inne er resultat av et direkte oppdrag til kunstneren Esther Bjørneboe. Hennes billeduttrykk er som skapt for skolens arkitektoniske uttrykk, og hun har malt Et annet sted spesielt for denne plasseringen. Verket smelter sammen med huset og spiller seg ut under ulike lysforhold.

Bestillingsverk
På en stor utstilling i Nasjonalmuseet så vi et iøynefallende verk av Toril Bonsaksen, en sjeselong formet og sveiset sammen av stålbestikk. For en fantastisk idé! Midt i blinken for plassering i skolens kantine.Kunstneren fikk i oppdrag å utvikle et nytt bestikkmøbel spesielt til Hønefoss videregående skole. Resultatet ble skulpturen Besatt.

Hanne Friis er en kunstner som med ulike håndverksteknikker makter å trylle om selv de enkleste og mest hverdagslige materialer til estetisk fengende og tankevekkende kunstverk. En flott og ubrukt betongvegg med rikelig dagslys i et annet av skolens trappeløp kunne danne en perfekt bakgrunn for et av hennes seneste uttrykk – hengende skulpturer utført i syntetisk gummi som er perforert for hånd og formet direkte på stedet, Mørke strukturer II.

Innkjøp
I Nasjonalmuseet møtte vi også Andrea Scholzes sjarmerende apeflokk. Vi forstod straks at hele flokken bare måtte flytte til Hønefoss og befolke det sentrale amfiet ved hovedinngangen.

Regien Cox har lenge arbeidet med å omskape brukte utrangerte sementblandere til underfundige kunstverk som rommer nye fortellinger og tankevekkende refleksjoner. Hva kunne passe bedre på en skole som tilbyr yrkesfag? Valget falt på Surdi Mutus.

Vi visste at Hønefosskunstneren Kjetil Aschim hadde skapt en humoristisk og vakker skulptur av deler fra en gammelmoped – en staselig pingvin, en Keiserpingvin. Den passet perfekt!

Lykke til med den nye kunsten. Kunstutvalget håper at den vil inspirere og glede elever og ansatte i mange år, ogat den blir tatt godt vare på både som fysiske objekter på skolen og som opplevelse i den enkeltes bevissthet.


Publisert 31. mars 2017, oppdatert 3. april 2017.