Besatt

Besatt er et voluminøst kunstverk laget av gamle, brukte bestikkdeler formet til en diger stol.

30 kilo bestikk har elever og lærere ved skolen hentet hjemme og gitt til kunstneren, mens resten har Bonsaksen samlet inn fra loppemarked og bruktbutikker. Bestikkdelene er deretter blitt sveiset sammen av kunstneren og formet til en stol. Hele strukturen er metallbestikk, ingen andre elementer er blitt brukt. Det er et imponerende og tidkrevende håndverk fra kunstnerens side som ligger bak dette arbeidet. 300 timers sveisearbeid, mer enn 1700 bestikkdeler og 100 kilo senere står den skinnende metallstolen plassert sentralt og synlig både utenfra og i skolens kantine.

Man kan nesten kalle verket en trone!

Skulpturen er både luftig og overdådig på samme tid, og vekker assosiasjoner til barokke møbler – et formspråk fra fortiden. Fortiden og historien understrekes ved at det er gjenbruk av gjenstander som alle har et forhold til, og når man har bidratt med deler til verket blir man selv en del av det, man legger igjen en bit av sin historie i verket. Om man ikke selv har gitt deler til stolen, vil man likevel dra kjensel på bestikkene. Kanskje har man ulike minner knyttet til dem, måltider man husker eller personer man minnes?

Besatt er plassert i kantinen. Tittelen er kanskje ment som en sammenslåing av ordene bestikk og satt. Måltidet er et samlingspunkt der man setter seg ned og spiser sammen med andre og man har en etterlengtet pause midt på dagen enten man går på skole eller jobber. Å ta seg tid til eller å ha tid til å samles rundt et måltid er en viktig og universell handling i alle kulturer. Dette er med på å knytte oss mennesker sammen på tvers av tid og sted.

Selv om Bonsaksens stol kanskje ikke akkurat innbyr til å sette seg i – da vil man i så fall risikere å stikke seg på skarpe bestikkdeler  – poengterer plasseringen at dette faktisk er et kunstverk og ikke en bruksgjenstand. Verket hviler stødig med sine bein av skjeer på en lav, hvit sokkel, som er laget av elever ved skolen. Kunstneren har selv uttalt at verket er en hyllest til arbeidet som ligger bak et kunstverk – kanskje kan vi utvide dette utsagnet og si at det også er en hyllest til alt håndverk? Bonsaksen håper at verket kan fungere som inspirasjon for elevene ved skolen som skal lære seg et håndverk, både forståelse av materiale, arbeidet underveis og ikke minst at å erverve seg kunnskap og erfaring er tidkrevende.
 

Om kunstneren
TORIL BONSAKSEN (1973) bor og jobber i Oslo. Bonsaksen har sin utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo. Hun jobber hovedsakelig med metall, og lager både smykker og skulpturelle verk. Hun har vært kurator for utstillinger og holdt workshops og undervist i metallarbeid.


Publisert 31. mars 2017, oppdatert 5. april 2017.