Skolens ledelse

Skolens lederteam består av 10 personer med ulike ansvarsområder.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 
 
Rektor 
Torunn Mathisen  

  Utviklingsleder (rektors stedfortreder)
Geir Dahlberg 
  Tilretteleggingsleder
Knut Olav Andersen

         

   
Administrasjonsleder
Anne-Mette Fagerås
  Områdeleder Fengsel
Geir Dahl  
  Områdeleder Fellesfag
Torgrim Rian
         
   
Områdeleder HO/RM/YS
Dag Erik Sommerud
  Områdeleder BA/EL/SS/TIP
Knut Arve Skaalvik
 

Områdeleder DH, KDA, MK
Kjellrun Bø Johansson 

         
       
OPUS-leder
Iver Engebretsen
       

Publisert 15. august 2012, oppdatert 24. april 2018.