Lærebøker

Det er skolens bibliotekar som står for ut- og innlevering av lærebøker for elevene ved Hønefoss videregående skole.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 13. september 2012, oppdatert 14. september 2015.