Skolehelsetjenesten

Mette Preston er vår helsesøster.

Hun har følgende kontortider:

Oddetallsuker
Mandager 0800-1330
Tirsdager 0800-1530
Onsdager 0800-1530
Fredager 0800-1530

Partallsuker
Tirsdager 0800-1530
Onsdager 0800-1530
Fredager 0800-1530

Eventuelle endringer blir varslet med oppslag på kontordøra. 

Kontaktinfo
Helsesøster holder til i første etasje, øst.
Tlf.: 48 04 46 75
E-post: Mette.K....@ringerike.kommune.no


-----------------------------------
Kommunen driver Helsestasjon for ungdom i Storgata 13, der du kan avtale time med helsesøster og annet helsepersonell, tlf. 32 11 75 75. 

Se også www.ringerike.kommune.no/ungdom.  

Det er drop-in tid på helsestasjonen mandager kl 1400-1800 og torsdager 1400-1700.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 31. oktober 2017.