Rådgivertjenesten

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Våre rådgivere:


Ole Føli
(EL, SS, PB, TP)

Anne Mari W Ottesen
(BA, DH, FO, MK)

Lise R Sørnskog
(HO, PB, RM, SP, Innføringsklasse)

Gry Helgerud
(Ringerike / Hassel fengsel)

 
Følgende klasser:

1ELA
1ELB
1ELC
1TPA
1TPB
2DSA
2ELA
2ELB
2IKA
2ITA
2KJA
2TRA

3PBB 

Følgende klasser:

1BAA
1BAB
1DHA
1DHB
1KDA
1MKA
1RMA 
2BYA
2FOA
2FRA
2IUA
2KEA
2KSA
2MKA
3FOA
3MKA
3UTA

Følgende klasser:

0AOA
1AOA

1HSA
1HSB
1HSC
1HSD
2BUA
2HFA
2HFB
2HSA
3PBA
3PBC
 

Rådgiver har ansvar for:

  • Utdannings- og yrkesveiledning i samarbeid med faglærere, områdeledere og eksterne aktører.
  • Informasjon om søknadsprosedyrer og frister.
  • Videreformidling i personlige utdannings- og yrkesløp, herunder samarbeid med oppfølgingstjenesten der dette er nødvendig.
  • En årlig utdanningsmesse i samarbeid med Ringerike videregående skole.
  • Sosial-pedagogisk veiledning i samarbeid med kontaktlærere, faglærere, områdeledere og eksterne aktører.
  • Organisering av besøk på utdanningsmesser og hos utdanningsinstitusjoner.

Publisert 13. september 2012, oppdatert 13. september 2016.