Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten

PPOT har kontorer på Hønefoss videregående skole, og kan kontaktes på telefon 32 80 89 20.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 29. juni 2015.