Lærekandidatkoordinator

   
Monica Bjørgengen Paulsrud

Lærekandidatkoordinator har ansvar for:

·         Samarbeid med kontaktlærere, områdeledere, rådgivere, tilretteleggingsleder og PPOT rundt elever som er aktuelle som lærekandidater.

·         Informasjon til elever og foresatte om lærekandidatordningen, videre muligheter, søknadsfrister og prosedyrer.

·         Samarbeid med bedrifter som kan være aktuelle opplæringsarenaer for elever som søker opplæringskontrakt.

·         Hjelp med søknad til fagopplæringskontoret.

·         Systemutvikling i samarbeid med ovennevnte personer og instanser.

 

Monica har kontor i tredje etasje vest, og er her på tirsdager, onsdager og torsdager. 


Publisert 2. oktober 2013, oppdatert 13. september 2016.