Annen oppfølging

Annenhver fredag (i oddetallsuker) er team fra Ringerike kommune på plass i møterom Sperillen i andre etasje kl 1000-1200.

Der vil det være representanter fra NAV, Ungdomskontakten, Barneverntjenesten, Skolehelsetjenesten og Krisesenteret som kan være til hjelp på følgende områder: 

  • Samtalepartner
  • Rus
  • Seksualitet
  • Konflikter hjemme eller på skolen
  • Venner
  • Vold og overgrep
  • Arbeid
  • Økonomi
  • Bolig/oppfølging
  • Aktiviteter på fritiden

Kontaktinformasjon 

Skolehelsetjenesten
Mette Preston: mette.k....@ringerike.kommune.no, 48 04 46 75. Hun er også til stede på andre tidspunkter på sitt eget kontor.

NAV:
Liv Øydis Stigsrud:  Liv.Oydis...@nav.no tlf. 31028403
Linda Falkenhaug Granum: Linda.Falken...@nav.no tlf. 94873038
Ragnhild Moesødegård: Ragnhild.M...@nav.no  tlf. 31028442

Ungdomskontakten:
ungdomsk...@ringerike.kommune.no
Kiahma: 901 88 038
Leila: 908 97 271 

Prosjekt 16-26:
Lill Cathrin Klevengen: 948 41 890
Charlotte Fyen. 958 99 214

Krisesenteret:
krisese...@ringerike.kommune.no
Hilde Tolpinrud: 32 17 06 90
Unni Fjeldstad 32 17 06 90 

Sekretær:
Kariann...@ringerike.kommune.no
Karianne Berg,  SLT koordinator: 970 82 960


Publisert 15. november 2013, oppdatert 5. juli 2019.