Elevoppfølging/elevtjenesten

Elevtjenesten ved Hønefoss videregående skole består av

  • rådgivere
  • lærekandidatkoordinator
  • helsesøster
  • PPOT
  • tilretteleggingsleder
  • NAV-veileder

Publisert 13. september 2012, oppdatert 5. juli 2019.