Elevoppfølging/elevtjenesten

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Elevtjenesten ved Hønefoss videregående skole består av

  • rådgivere
  • lærekandidatkoordinator
  • helsesøster
  • PPOT
  • tilretteleggingsleder

Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. mai 2017.