Skolemiljø

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Opplæringsloven § 9A gir retningslinjer for dette.

Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter elevene har til et trygt og godt skolemiljø. 1. august 2017 blei det vedtatt nytt regelverk om skolemiljø og mobbing.

Til høyre på sida her ligger lenke til Buskerud fylkes
- Kvalitetssystem - om elevene skolemiljø, bl a med aktivitetsplaner, maler og rutiner ved mobbing, krenkelser, osv.
- Alle har rett til et godt skolemiljø, bl a med beskrivelse av ansattes plikter og rektors ansvar for å lage en plan og sett inn tiltak.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 23. mai 2019.