Eksamen

Her finner du informasjon om eksamensavvikling for elever.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Hvor finner du informasjon om eksamen?

Elever som har tilgang til Itslearning, vil finne utfyllende informasjon om eksamen i 'Hovs Elevers Infofag / Eksamen.

Har du spørsmål om eksamen, ta kontakt med faglærer i faget, og eventuelt områdeleder.

Ny/Utsatt/Særskilt eksamen

Har du hatt lovlig forfall til eksamen, har du rett til utsatt eksamen. Legeerklæring for eksamensdagen må leveres i ekspedisjonen så fort som mulig etter eksamen og senest innen tre dager etter eksamen. 

Har du fått karakteren 1 til eksamen, har du rett til ny eksamen i dette faget. 
Har du fått 1 i standpunktkarakter i et fag som er avsluttet og hvor du ikke kom opp til eksamen, har du rett til særskilt eksamen i dette faget. 

Skjemaet om ny/utsatt/særskilt eksamen skal leveres midten av september i ekspedisjonen eller sendes via vanlig post til Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss. 

Elever som har levert søknadsskjemaet innen oppgitt frist, vil i midten av oktober få tilsendt brev med informasjon om eksamensdato, oppmøtetidspunkt og eksamenssted. Dersom du ikke har mottatt brev med opplysninger om tid og sted for eksamen innen de oppgitte tidene, må du snarest ta kontakt skolen.

Ikke vurdering i standpunkt

Dersom du har fått ikke vurdering (IV) i standpunktvurdering i et fag, må du melde deg opp som privatist i faget, og betale gjeldende gebyr. 

Spørsmål om dokumentasjon

Trenger du nytt kompetansebevis eller vitnemål. Ta kontakt med h....@bfk.no på epost eller på telefon.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. mai 2017.