Elevrådsstyret

Elevrådsstyret velges hvert år i september av klassenes tillitsvalgte.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 10. februar 2014, oppdatert 14. juli 2017.