Elevråd

Som alle andre videregående skoler har vi et elevråd.

Elevrådet hos oss er bygget opp med én tillitselev pr klasse og én hovedtillitselev pr område (fem områder). De hovedtillitsvalgte pluss elevrådsleder og elevrådsnestleder utgjør Elevrådsstyret. Valg av leder og nestleder foregår i to separate valg når Elevråd (alle tillitselever ved skolen) møtes i begynnelsen av september.

Skolen understreker viktigheten av at elevene i den enkelte klasse velger tillitselev som kan representere klassen på en god måte slik at vi kan få til et godt samarbeid og utøve elevdemokrati i praksis.

Elevrådsstyret disponerer kontor i første etasje mellom ekspedisjonen og den store trappa.

Her kan du lese Vedtekter for Elevråd Hønefoss vgs


Publisert 15. august 2012, oppdatert 5. juli 2019.