Bilde av Axel Patrik Thilander
Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Drammen videregående skole
 
Drammen vgs - KDA
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Patrik.T...@bfk.no