Bilde av Alf Erik Finsrud

Naturbruk

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Rosthaug videregående skole
 
Buskerud vgs - Naturbruk
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
alf.fi...@bfk.no