Bilde av Ole Knut Bergseidjordet

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Bygg og anlegg
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Ole.Knut.Ber...@bfk.no