Bilde av Trond Foss

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Numedal videregående skole
 
Numedal vgs - Teknikk og ind. produksjon
Stilling
Adjunkt m/till.Utd.
Telefon
E-post
trond...@bfk.no