Bilde av Anne Lise Dahler

Lærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lerberg skole og kompetansesenter
 
Lerberg skole- og kompetansesenter - Uteteam
Stilling
adjunkt med tilleggsutdannelse, spes.ped
Telefon
E-post
Anne.Lis...@bfk.no