Bilde av Janne Buhaug

Næringsutvikling, FoUI og Internasjonalisering

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utviklingsavdelingen
 
Næring
Stilling
Næringssjef
Telefon
E-post
Janne....@bfk.no