Bilde av Tryggve Hanssen

PP-rådgiver

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten
 
PPOT Buskerud
Stilling
Rådgiver
Telefon
E-post
Tryggve....@bfk.no